معرفی OMG او ام جی

مولتی اسپیندل های شرکت OMG

مولتی اسپیندل تیپ VH 04 : مولتی اسیپندل های دو محوره , سه محوره , سه محوره خطی , چهار محوره تیپ VH 04 ساخت OMG ایتالیا می باشند.

مولتی اسپیندل  تیپ 06 VH : 

مولتی اسپیندل تیپ 08 :

مولتی اسپیندل تیپ 10 :

مولتی اسپیندل تیپ 13 :

مولتی اسپیندل تیپ 18 :

مولتی اسپیندل تیپ 25 : 

 

انگل هد های شرکت OMG

انگل هد TAV13 P :

انگل هد TA13 P :

 

افزایش دهنده دور دستگاه :