نمایش :
Loader image
 قلاویزگیر دنباله مرس

قلاویزگیر دنباله مرس

416
 کلت قلاویزگیر MAS 403 BT

کلت قلاویزگیر MAS 403 BT

417
کلت قلاویزگیر  DIN 69871 SK

کلت قلاویزگیر DIN 69871 SK

418
قلاویز گیر دنباله استوانه

قلاویز گیر دنباله استوانه

419
قلاویزگیر دنباله خور

قلاویزگیر دنباله خور

420
هد قلاویز گیر کلاج دار TC312

هد قلاویز گیر کلاج دار TC312

421
هد قلاویز گیر کلاج دار TC820

هد قلاویز گیر کلاج دار TC820

422
هد قلاویز گیر کلاج دار TC1433

هد قلاویز گیر کلاج دار TC1433

423
هد قلاویز گیر کلاج دار TC1433B

هد قلاویز گیر کلاج دار TC1433B

424
تبدیل هد قلاویزگیر

تبدیل هد قلاویزگیر

425
قلاویزگیر دنباله مرس سریع تعویض شو

قلاویزگیر دنباله مرس سریع تعویض شو

427
قلاویزگیر بدون دنباله سریع تعویض شو

قلاویزگیر بدون دنباله سریع تعویض شو

426
آچار تنظیم هد کلاج قلاویز گیر

آچار تنظیم هد کلاج قلاویز گیر

428
کلت فشنگی گیر NT

کلت فشنگی گیر NT

429
کلت فشنگی گیر SK

کلت فشنگی گیر SK

430
 کلت فشنگی گیر MAS 403 BT

کلت فشنگی گیر MAS 403 BT

431
کلت فشنگی گیر  MONOFORCE

کلت فشنگی گیر MONOFORCE

432
فشنگی گیر دنباله استوانه ای

فشنگی گیر دنباله استوانه ای

433
کلت کف تراش گیر BT

کلت کف تراش گیر BT

434
کلت کف تراش گیر SK

کلت کف تراش گیر SK

435
کلت کف تراش گیر NT

کلت کف تراش گیر NT

436
فشنگی MONOFORC

فشنگی MONOFORC

437
کیت فشنگی (بدون کلت)

کیت فشنگی (بدون کلت)

438
مهره کلت

مهره کلت

439
پیچ DIN B

پیچ DIN B

442
پیچ DIN A

پیچ DIN A

441
پیچ BT

پیچ BT

440
پیچ ISO B

پیچ ISO B

443
آچار C

آچار C

446
آچار (ER B (UM

آچار (ER B (UM

445
آچار (ER S (M

آچار (ER S (M

444
رفرنس یاب محور Z ( مگنت دار )

رفرنس یاب محور Z ( مگنت دار )

525
تاچ پراب نوری بوقی

تاچ پراب نوری بوقی

448
تمیز کننده گلوئی (NT.SK.BT)

تمیز کننده گلوئی (NT.SK.BT)

449
تبدیل مرس به استوانه

تبدیل مرس به استوانه

450
نگهدارنده کلت ( افقی و عمودی )

نگهدارنده کلت ( افقی و عمودی )

451
سه نظام دریل آچاری ته کونیک

سه نظام دریل آچاری ته کونیک

406
سه نظام دریل آچاری ته پیچ

سه نظام دریل آچاری ته پیچ

407
آچار سه نظام

آچار سه نظام

411
آچار چاکنت ( آچار سه نظام دریل اتوماتیک )

آچار چاکنت ( آچار سه نظام دریل اتوماتیک )

412
سه نظام دریل اتومات

سه نظام دریل اتومات

408
سه نظام مرس سر خود

سه نظام مرس سر خود

409
سه نظام مرس سر خود بافکهای تیتانیوم

سه نظام مرس سر خود بافکهای تیتانیوم

410
کلت سه نظام فک تیتانیوم MAS 403 BT

کلت سه نظام فک تیتانیوم MAS 403 BT

452
کلت سه نظام NT

کلت سه نظام NT

453
کلت سه نظام فک تیتانیوم SK/DIN69871

کلت سه نظام فک تیتانیوم SK/DIN69871

454
 کلت سه نظام BT ( فک تیتانیوم دار آچارخور )

کلت سه نظام BT ( فک تیتانیوم دار آچارخور )

455
کلت سه نظام SK ( فک تیتانیوم دار آچارخور )

کلت سه نظام SK ( فک تیتانیوم دار آچارخور )

456
بیس هولدر VDI سه نظام گیر مدل EX-POWER

بیس هولدر VDI سه نظام گیر مدل EX-POWER

457
کلت سه نظام BT با فکهای تیتانیوم

کلت سه نظام BT با فکهای تیتانیوم

458
کلت سه نظام SK با فکهای تیتانیوم

کلت سه نظام SK با فکهای تیتانیوم

459
بیس هولدر VDI سه نظام گیر بافکهای تیتانیوم

بیس هولدر VDI سه نظام گیر بافکهای تیتانیوم

460
کلت سه نظام دنباله استوانه ای

کلت سه نظام دنباله استوانه ای

461
آچار چاکنت EX POWER ( آچار سه نظام )

آچار چاکنت EX POWER ( آچار سه نظام )

571
ماشین قلاویز زن پنوماتیک (بادی)

ماشین قلاویز زن پنوماتیک (بادی)

413
اسپیندل ماشین قلاویز زن پنوماتیک چام پاور تایوان

اسپیندل ماشین قلاویز زن پنوماتیک چام پاور تایوان

414
 نگهدارنده تغییر زوایه اسپیندل ماشین قلاویز زن پنو

نگهدارنده تغییر زوایه اسپیندل ماشین قلاویز زن پنو

415