نمایش :
Loader image

کلت فشنگی گیر بریجبرد

740

جعبه کلت کامل فشنگی MT (سری کامل) مهره بلبرینگی

724

جعبه کلت کامل فشنگی MT (سری کامل)

728
کلت فشنگی گیر MT ته فرزی

کلت فشنگی گیر MT ته فرزی

733

کلت فشنگی گیر MT ته فرزی

741

کلت کف تراش گیر MT

749

جعبه کلت کامل فشنگی NT (سری کامل) مهره بلبرینگی

725

جعبه کلت کامل فشنگی NT (سری کامل)

729

کلت فشنگی گیر NT

735

کلت فشنگی گیر NT

742

کلت ابزار گیر NT

746

کلت کف تراش گیر NT

750

کلت مته گیر و فرزگیر NT

756

جعبه کلت کامل فشنگی BT (سری کامل) مهره بلبرینگی

726

جعبه کلت کامل فشنگی BT (سری کامل)

731

کلت فشنگی گیر BT

736

کلت فشنگی گیر BT تیپ ER_A

743

کلت فشنگی گیر BT

744

کلت ابزارگیر BT

747

کلت کف تراش گیر BT

751

کلت کف تراش گیر BT بلند

752

کلت پولکی گیر

755

تبدیل کلت

759

کلت مته گیروفرزگیر BT

757

کلت سه نظام

760

کلت فشنگی گیر BT35

738

جعبه کلت کامل فشنگی SK (سری کامل) مهره بلبرینگی

727

جعبه کلت کامل فشنگی SK (سری کامل)

730

کلت فشنگی گیر SK

737

کلت فشنگی گیر SK

745

کلت ابزارگیر SK

748

کلت کف تراش گیر SK

753

کلت کف تراش گیر SK بلند

754

کلت مته گیر و فرزگیر SK

758

کیت فشنگی ER

732

فشنگی ER8

778

فشنگی ER11

779

فشنگی ER16

780

فشنگی ER20

781

فشنگی ER25

782

فشنگی ER32

783

فشنگی ER32

784

فشنگی ER40

785

فشنگی ER50

786

فشنگی OZ16

787
کلت فشنگی گیر MK ته مته ای

کلت فشنگی گیر MK ته مته ای

734

فشنگی OZ25

788

فشنگی OZ32

789

کلت دنباله استوانه ای با مهره M

762

کلت دنباله استوانه ای با مهره A

761

کلت دنباله استوانه ای با مهره UM

763

جعبه کلت دنباله استوانه ای

764

کلت فشنگی گیربرای دستگاههای CNC چوب ISO30

739

تاچ پراب مکانیکی

765

تاچ پراب نوری_بوقی

766

رفرنس یاب محور Z ( مگنت دار ) Z-Zero Setter

767

آچار

768

روبند قالب

769

مهره

770

مهره بلبرینگی

771

هد قلاویز گیرکلاج دار D2:19 DIN 376,DIN 371

772

پیچ

773

پیچ PULL STUD

774

پیچ تبدیل ISO 2080

775

پایه کلت

776

تمیز کننده کونیک

777